Pomoc usługi Microsoft Lumia 735

background image

Podręcznik użytkownika

Lumia z aktualizacją Windows Phone

8.1

Wydanie 1.0 PL

background image

Instrukcja obsługi — informacje

Ta instrukcja obsługi dotyczy instrukcji dla oprogramowania.

Ważne: Aby uzyskać ważne informacje na temat bezpiecznego użytkowania telefonu,

zapoznaj się z sekcją Informacje dotyczące produktu i bezpieczeństwa dostępną w

skrzynce odbiorczej lub instrukcji użytkownika online. Aby dowiedzieć się jak zacząć

korzystać z nowego telefonu, zapoznaj się z instrukcją użytkownika w skrzynce

odbiorczej.

Aby znaleźć internetowy podręcznik użytkownika, filmy instruktażowe, dodatkowe informacje

i pomoc w rozwiązywaniu problemów, przejdź na stronę www.microsoft.com/mobile/

support/.
Możesz obejrzeć filmy pomocy technicznej na stronie www.youtube.com/lumiasupport.
W telefonie znajduje się ponadto podręcznik użytkownika — masz go zawsze pod ręką. Aby

znaleźć odpowiedzi na różne pytania i zapoznać się z przydatnymi wskazówkami, dotknij

Lumia Pomoc i wskazówki. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem telefonu Lumia, zapoznaj się

z sekcją dla nowych użytkowników.
Informacje na temat Warunków świadczenia usług Microsoft Mobile i Zasad ochrony

prywatności znajdują się na stronie www.microsoft.com/mobile/privacypolicy.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2